phong thủy nhà ở hiện nay

Chọn thế đất làm nhà theo phong thủy như thế nào?

Sự cát hung của nhà ở đều dựa vào những điểm đó. Còn như đại sảnh phía ngoài cũng lại khác, giếng trời của đại